Summer Work

SUMMER HOMEWORK DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 2014

Els alumnes suspesos d’anglès o alemany han de lliurar el llibre d’exercicis de deures d’estiu amb tots els exercicis complets i corregits amb un color diferent. Aquests requeriments són imprescindibles per tal de presentar-se a la prova de recuperació de setembre.

Els alumnes de l’ESO i Batxillerat que tenen un llibre de lectura suspès han de lliurar en una llibreta una traducció a mà del llibre de  lectura que us citem aquí juntament amb tots el exercicis del llibre (aquests no s’han de traduir). La traducció no es pot fer mitjançant els traductors d’Internet, a causa de  la seva incorrecció. No han de fer cap prova del llibre suspès.

Els alumnes de Batxillerat que tinguin 2 o 3 llibres suspesos hauran de traduir i lliurar els exercicis dels 2 llibres d’aquest llistat.

1st ESO
SUMMER FUN 1R ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
AGATHON: A GREEK SLAVE IN POMPEII (activity reader)
Ed. Burlington Books

2nd ESO
SUMMER FUN 2n ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
TUTANKHAMUN (activity reader)
Ed. Burlington Books

3rd ESO
SUMMER FUN 3r ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
THREE CHILD RULERS (activity reader)
Ed Burlington Books

4th ESO
SUMMER FUN 4T ESO
Ed Burlington Books
Reading book:
GANDHI (activity reader)
Ed Burlington Books

1ST BATXILLERAT
SUMMER REVIEW FOR BACHILLERATO 1
Ed. Burlington Books
Reading book:
MOONFLEET  (activity reader)
Ed Burlington Books
A FOREIGNER IN BRITAIN
(activity reader)
Ed Burlington Books

ALEMANY 3R ESO  I  4T ESO
FERIENHEFTE  GENI@L  A1
Ed. Langenscheidt